Podpri Semaforum! Podpri Semaforum!
Spletna stran Semaforum.si (v nadaljevanju tudi Semaforum) je namenjena iskanju družbe za športne in kulturne aktivnosti ter za potovanja.

Uporabnik do Semaforuma dostopa preko varne povezave (protokol https). Ob uporabi Semaforuma uporabnik izjavlja, da je star 13 let ali več in da soglaša s temi pogoji uporabe.

Pri registraciji uporabnik vnese podatke za pravilnost katerih odgovarja sam. Ti so: ime in priimek (oziroma naziv organizacije), spol, naslov e-pošte in izbrano geslo. Kasneje, pri dodajanju aktivnosti, vnese še podatek o letu rojstva in po želji tudi telefonsko številko. Uporabnik ima pravico posredovane osebne podatke kadarkoli spremeniti ali dopolniti. Ob registraciji se na e-naslov uporabnika posreduje povezava za potrditev e-naslova. Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Odgovornost za škodo ob morebitnem razkritju identifikacijskih podatkov, ki bi nastala zaradi naklepa ali zavoljo malomarne hrambe uporabnika, leži na uporabniku samem. Admin Semaforuma (v nadaljevanju upravljalec) v tem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti za zlorabo posameznikovega uporabniškega računa.

Na t.i. Semaforum aktivnostih je vsem vidno ime uporabnika. Podrobnejša vsebina aktivnosti ter komentarji so vidni le registriranim uporabnikom. V primeru osebne odločitve uporabnika, je registriranim uporabnikom vidna tudi telefonska številka. Z registracijo na platformi uporabnik daje soglasje za objavo osebnih podatkov, kot je opisano v tem odstavku splošnih pogojev.

Uporabniku se v primeru, da obiskovalec spletne platforme Semaforum.si komentira njegovo objavo, samodejno pošlje obvestilo o komentarju po elektronski pošti. Obvestilo o komentarju se pošlje tudi uporabniku, ki je aktivnost shranil. Shranjevanje in komentiranje objave je na voljo le registriranim uporabnikom.

Upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti za žaljive vsebine komentarjev, posredovanih s strani uporabnikov. Si pa pridružuje pravico, da take komentarje izbriše po lastni iniciativi oziroma na podlagi prijave uporabnika.

Uporabnik z registracijo administratorju spletne strani Semaforum.si za funkcionalnost in uporabnost spletne strani dovoljuje hrambo in obdelavo osebnih podatkov. V primeru objavljanja objav uporabnik upravljalcu dovoljuje tudi hrambo podatkov vpisanih v polja ob dodajanju objave. Podatke, ki jih uporabniki vnesejo med objavljanjem objav, se hranijo zavoljo uporabnosti objav. Upravljavec se zavezuje, da osebnih podatkov strank ne bo posredoval tretjim osebam, pač pa jih bo uporabljal le za lastne namene.

Objave lahko preko Facebooka, Google+ ali Twitterja delijo tako registrirani kot neregistrirani uporabniki. Upravljalec Semaforuma ne odgovaja za dogodke na omenjenih socialnih platformah.
    Registrirani uporabnik na spletni strani Semaforum.si soglaša, da ne bo v nobeni povezavi s spletno stranjo posredoval nobenih vsebin:
  • ki so protizakonite, žaljive, obrekljive, nedostojne ali kakorkoli drugače definirane kot neprimerne;
  • ki so neresnične;
  • ki so eksplicitno seksualne narave;
  • ki vsebujejo podatke, ki so sicer dostopni samo preko gesel ali preko drugih vrst zaščite in niso namenjeni javni objavi;
  • ki vsebujejo viruse ali druge zlonamerne kode, datoteke ali programe, namenjene uničevanju računalniške programske in strojne opreme;

Registrirani uporabnik se nadalje zavezuje da se bo vzdrževal vseh ravnanj, ki bi lahko ogrožala dostopnost do platforme, delovanje platforme ali kakor koli vplivala na zagotavljanje varnosti podatkov uporabnikov.

Upravljalec si pridržuje pravico, vendar ne prevzema obveznosti za pregledovanje vsebine, ki jo uporabniki delijo na platformi Semaforum.si.

V skladu s pogoji uporabe si upravljalec pridržuje pravico do izbrisa objave, ki bi kršila pogoje uporabe ali potencialno kakorkoli drugače ogrožala delovanje Semaforuma, varnost njegovih uporabnikov ali katerekoli druge osebe. Upravljavec si pridružuje pravico do izbrisa vsebine brez da o tem obvesti uporabnika, ki je tako vsebino delil. V primeru ponavljajočega objavljanja prepovedanih vsebin s strani istega uporabnika, si upravljalec pridružuje pravico, da izbriše račun uporabnika.

Uporabnik prevzema popolno odgovornost za uporabo Semaforuma, za verodostojnost vnesenih podatkov ob registraciji, za resničnost podatkov v objavah in komentarjih in prevzema odgovornost za izvedbo in udeležbo na dogovorjenih dogodkih.

Z uporabo Semaforuma uporabnik soglaša, da Semaforum uporablja na lastno odgovornost in s tem upravljalca odvezuje vsakršne odgovornosti v zvezi s tem. Odgovornosti za neprijetne posledice, nastale na podlagi objav na spletni platformi Semaforum.si (npr. stroški, izguba, škoda, pogodbene obveznosti), ne prevzema upravljalec spletne strani.

Ob vzpostavitvi posrednega ali neposrednega kontakta z želenim posameznikom uporabnik v celoti prevzema odgovornost za vse medsebojno posredovane podatke.

Upravljalec ne prevzema nobenih odgovornosti in obveznosti v zvezi z vsebinami, ki jih na Semaforum.si vnašajo uporabniki, ali z vsebinami, ki si jih uporabniki ali tretje osebe izmenjujejo med seboj na kakršenkoli način. Upravljalec ne prevzema odgovornosti in obveznosti za morebitno škodo, izgubo, stroške ali kakršnokoli drugo posledico, ki bi lahko nastala zaradi uporabe vsebin, ki jih uporabniki Semaforum.si objavljajo, ali ki jih uporabniki na kakršenkoli drug način pošiljajo drugim uporabnikom. Upravljalec na prevzema nobene odgovornosti in obveznosti v zvezi z morebitnimi spori, škodnimi ali drugimi zahtevki, ki bi nastali pri izvedbi dogodkov, objavljenih na Semaforum.si.

Semaforum zagotavlja vse razumne ukrepe, da podatki, ki niso namenjeni javnemu prikazu, niso in ne bodo dostopni tretjim osebam in javnosti.

Do izjemnega razkritja lahko pride samo, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Semaforuma.

Administratorji spletnega portala Semaforum.si imajo pravico do spreminjanja pogojev uporabe.
delovanje platforme
Upravljavec platforme si pridružuje pravico, da kadarkoli začasno ali za dlje časa prekine delovanje platforme, iz tehničnih, poslovnih ali iz drugih razlogov. \n \n Upravljavec platforme ne prevzema nobene odgovornosti v primeru nedelovanja platforme.
vsebine tretjih
Na platformi upravljavec lahko objavi vsebine tretjih oziroma spletne povezave do drugih spletnih strani. Upravljavec ne odgovarja za tovrstne vsebine oziroma za vsebine na spletnih straneh tretjih. Za te spletne strani veljajo pravila drugih upravljavcev.
piškotki
Spletna stran Semaforum.si uporablja piškotke. Spletni piškotki se uporabljajo za lažjo in prijetnejšo uporabo spletne platforme Semaforum.si.

Z registracijo se uporabnik strinja z uporabo piškotkov na spletni strani Semaforum.si. Zakon o pištkotkih ureja 157. člen (Piškotki) Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Platforma ima integriran Facebook Pixel in Google piškotek zavoljo lažje optimizacije uporabniške izkušnje.

Če uporabnik ne soglaša z uporabo piškotkov, naj preneha uporabljati platformo.
avtorske pravice
Spletna stran Semaforum.si je avtorsko zaščiteno delo in je v lasti administratorja Semaforuma. Kopiranje je zakonsko prepovedano. Prepovedana je kakršnakoli uporaba podatkov, objavljenih na Semaforumu, brez vedenja in soglašanja upravitelja. Oblika spletne strani Semaforum.si in vsa vsebina Semaforum.si so avtorsko delo, zaščiteno z veljavno zakonodajo na področju avtorskih pravic in mednarodnimi dogovori o avtorskih pravicah, kot tudi s predpisi s področja varovanja intelektualne lastnine, ter so last nosilca materialnih avtorskih pravic, torej upravljalca. Za vsebine, ki jih vnaša uporabnik, le-ta jamči, da z njihovo objavo ne posega v pravice intelektualne lastnine tretjih oseb.

Sodelovanje z drugimi aplikacijami
sodelovanje s Šport na klik/Študentska vadba
Šport na klik / Študentska vadba in Semaforum zavoljo bolj prijaznega iskanja družbe za rekreacijo in šport omogočata povezavo med platformo za rezervacijo športnih vadb Šport na klik / Študentska vadba in platformo za iskanje aktivne družbe Semaforum.

Uporabnik lahko ob prijavi na vadbo preko platforme studentska-vadba.si izbere opcijo objave oglasa za iskanje sošportnikov. Na Semaforumu se nato samodejno ustvari aktivnost. Ko se najde željeno število sošportnikov, se aktivnost za vadbo na Semaforumu samodejno izbriše.

Kakršne koli storitve, ki jih uporabnik upravlja preko platforme Semaforum, urejajo pogoji uporabe Semaforuma. Z uporabo platforme uporabnik soglaša, da soglaša z določbami pogojev uporabe.

Platformi Šport na klik in Študentska vadba upravljajo drugi upravitelji. Pravice in obveznosti uporabnikov in platforme so urejene z dokumenti, ki so objavljeni na njihovi spletni strani.
prijava na vadbo
Uporabnikom Semaforuma je na aktivnosti, povezani s portalom Šport na klik / Študentska vadba, sedaj na voljo izbira »Prijava na termin«. S klikom se prijavite na termin z osebo, ki je ustvarila aktivnost oziroma oglas.
plačilo vadbe
Vadbo lahko plačate na recepciji ali preko portala Šport na klik / Študentska vadba. Semaforum je iz plačevanja vadbe povsem izključen, zato ne prevzema nobene odgovornosti iz tega naslova niti ne odgovarja na reklamacije in pritožbe uporabnikov.
odpoved vadbe
Odpovedni rok prijave je v večini primerov napisan zraven opisa vadbe pred potrdivijo prijav. V primeru, da avtor oglasa vadbo odpove, se vsem prijavljenim povrne denar za vadbo. Za to so odgovorni lastniki spletne platforme Študentska vadba / Šport na klik. Upravljalci Semaforuma ne prevzemajo odgovornosti v zvezi s plačilom oziroma nevračilom.

Semaforum in Šport na klik / Študentska vadba ne odgovarjata v primeru, da se vadba zaradi vzroka na strani avtorja oglasa ali prijavljenih ne izpelje kot dogovorjeno.
za uporabnike Šport na klik / Študentska vadba
Uporabniku Šport na klik / Študentska vadba, ki še nima računa na Semaforumu, se uporabniški račun ob oddaji oglasa za družbo, ustvari samodejno. Na email uporabnik prejme sporočilo z avtomatsko ustvarjenim geslom. Geslo lahko uporabnik spremeni pod „uredi info“ na svoji domači strani.
za uporabnike Semaforuma
Uporabniku Semaforuma, ki še nima računa na platformi Šport na klik / Študentska vadba, se uporabniški račun ob prijavi na termin preko oglasa z rezervacijo Šport na klik / Študentska vadba, ustvari samodejno. Na email uporabnik prejme sporočilo z avtomatsko ustvarjenim geslom. Geslo lahko uporabnik spremeni pod “moj račun” znotraj menija na domači strani.
osebni podatki
Semaforum z registracijo prejme sledeče podatke o uporabniku preko portala Šport na klik / Študentska vadba: ime, priimek, email, telefonsko številko in leto rojstva. Z registracijo se uporabnik strinja s pogoji uporabe Semaforuma.

Portal Šport na klik / Študentska vadba z registracijo prejme sledeče podatke o uporabniku preko Semaforuma: Ime, priimek, email in telefonsko številko, v primeru da jo je uporabnik dodal. Z registracijo se uporabnik strinja s pogoji uporabe platforme Šport na klik / Študentska vadba.

Semaforum ne odgovarja za osebne podatke, ki jih zbira, hrani in obdeluje platforma Šport na klik oziroma Študentska vadba.
omejitev odgovornosti
Semaforum ne odgovarja za vsebino na platformi Šport na klik / Študentska vadba. Prav tako ne odgovarja če omenjena platforma iz kakršnega koli razloga ni dostopna in zaradi tega uporabniku nastane kakršna koli škoda.

privolitev uporabnika
Z registracijo uporabnik potrjuje, da je prebral vsebino pogojev uporabe in z njo soglaša. Z registracijo se uporabnik strinja z uporabo piškotkov na spletni strani Semaforum.si.

V primeru da uporabnik ne soglaša s pogoji uporabe, naj nemudoma preneha uporabljati platformo.
spremembe pogojev uporabe
Upravljavec si pridružuje pravico do spremembe pogojev uporabe. Pred začetkom veljave sprememb bo upravljavec na spletni strani platforme objavil spremenjen dokument. Obveznost uproabnika je, da se s spremembami seznani.
pravica do izbrisa
Registrirani uporabnik ima svoj račun kadar koli pravico izbrisati. To lahko stori pod nastavitvami računa, do katerih dostopa preko svojega profila. Po izbrisu računa tega ni mogoče obnoviti. Ob ponovni registraciji uporabnik dobi nov profil.
uporaba prava
V primeru kakršnega koli spora, se uporabnik in upravljavec zavezujeta, da bosta spor poskušala rešiti po mirni poti. V primeru da to ne bo mogoče, bo za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.
kontakt
V zvezi s kakršnimi koli vprašanji glede teh pogojev uporabe ali v primeru prijave kršitev, nam pišite na naslov info@semaforum.si.
zahvale
Ikone objav spletne strani Semaforum.si so pridobljene na spletni strani www.flaticon.com, slike pa na spletni strani www.unsplash.com.

Icons made by Freepik, Madebyoliver - Smashicons, Iconnice, Elias Bikbulatov, Pixel Perfect from www.flaticon.com.


Ekipa Semaforuma

Ljubljana, september 2017

+